Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” pragnie poinformować, iż Rada Decyzyjna LGD „Zapilicze” Uchwałą nr V/67/18 z dnia 08.01.2018r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w zakresie „Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej”.

Ankieta LGD „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD. Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji…

Informacja dla Beneficjentów

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje iż od 1.09.2017 r. zmianie uległa księga wizualizacji PROW 2014-2020, wszystkie zmiany zostały zamieszczone na podanej stronie internetowej i dotyczą wszystkich beneficjentów o obowiązku poinformowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu…

Festyny Dożynkowe

FESTYNY DOŻYNKOWE 2017 Jak co roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” wzięła czynny udział w festynach dożynkowych w Starej Błotnicy oraz Radzanowie. Lokalne imprezy odbyły się w dniu 27 sierpnia 2017 roku. Na naszych stoiskach prezentowane były materiały promujące obszar LGD…

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych: Działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu? Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na…

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza: Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500: – Podejmowanie działalności gospodarczej – Rozwijanie działalności gospodarczej Miejsce konsultacji: Biuro LGD „Zapilicze” Ul.…

Interpretacja VATu

Uwaga wnioskodawcy ! Przypominamy wszystkim podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”, którzy ubiegają się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, iż powinni wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do…

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu. Dnia 04.09.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Stromcu. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był punkt konsultacyjny dla beneficjentów oraz…

Święto Plonów 2016 w Radzanowie

  Festyn Dożynkowy 2016 w Radzanowie. Dnia 28.08.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Radzanowie pod tytułem ,,Święto Plonów’’. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był…