Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Aktualności

Informacja dla Beneficjentów

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje iż od 1.09.2017 r. zmianie uległa księga wizualizacji PROW 2014-2020, wszystkie zmiany zostały zamieszczone na podanej stronie internetowej i dotyczą wszystkich beneficjentów o obowiązku poinformowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu…

Festyny Dożynkowe

FESTYNY DOŻYNKOWE 2017 Jak co roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” wzięła czynny udział w festynach dożynkowych w Starej Błotnicy oraz Radzanowie. Lokalne imprezy odbyły się w dniu 27 sierpnia 2017 roku. Na naszych stoiskach prezentowane były materiały promujące obszar LGD…

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych: Działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu? Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na…

Walne Zebranie Członków

  Walne Zebranie Członków Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 r. godz. 1330 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac…

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza: Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500: – Podejmowanie działalności gospodarczej – Rozwijanie działalności gospodarczej Miejsce konsultacji: Biuro LGD „Zapilicze” Ul.…

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

Ogłoszenie nr 6/2017 – Rozwój działalności gospodarczej Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik nr 3…

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Ogłoszenie nr 5/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 -Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki Załącznik nr 2 -Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej Załącznik nr 3 -Uzasadnienie spełnienia…

Interpretacja VATu

Uwaga wnioskodawcy ! Przypominamy wszystkim podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”, którzy ubiegają się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, iż powinni wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do…

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza: Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500: – Podejmowanie działalności gospodarczej – Rozwijanie działalności gospodarczej Miejsce konsultacji: Biuro LGD „Zapilicze”…

Wizyta Studyjna w Budapeszcie

  WIZYTA STUDYJNA W BUDAPESZCIE, 28-30 WRZEŚNIA 2016 ROKU W dniach 28 – 30 Września br. Członkowie LGD „Zapilicze” gościli w Budapeszcie w ramach wyjazdu studyjnego pn. „Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji bezrobotnych i osób defaworyzowanych”. Uczestnicy wyjazdu brali udział…

Zmieniono dokumenty aplikacyjne

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii…

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu. Dnia 04.09.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Stromcu. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był punkt konsultacyjny dla beneficjentów oraz…

Święto Plonów 2016 w Radzanowie

  Festyn Dożynkowy 2016 w Radzanowie. Dnia 28.08.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Radzanowie pod tytułem ,,Święto Plonów’’. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był…

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca .2016 r. godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta…

Nowe możliwości wsparcia finansowego

  Nowe możliwości wsparcia finansowego w LGD „Zapilicze” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” informujemy o nowych możliwościach wsparcia finansowego. Kwota jaka została pozyskana na realizację LSR to 4 750 000 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)…

Informacja dla beneficjentow

SZANOWNI PAŃSTWO! W dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią Prezes Iwonę Śliwę oraz Panią Skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii…

Plan komunikacji

W ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne sugestie czy uwagi do wypracowanego  przez nas planu komunikacji. Wszelkie sugestie, czy uwagi od Państwa drogą e-mailową lub złożone osobiście w biurze…

Walne zebranie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Zapilicze”   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” 19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21.12.2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Hali Sportowej…

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie konsultacji   Szanowni Państwo Na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji na terenie obszaru LGD „Zapilicze” oraz danych statystycznych dokonaliśmy wstępnej analizy SWOT obszaru planowanego do objęcia LSR. Wypracowaliśmy proponowane przez Państwa kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele. Poniżej…

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zakończyła spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce, Radzanów oraz Stromiec. Spotkania miały na celu pozyskanie informacji, opinii i ocen od mieszkańców obszaru (przeprowadzanych wśród…