Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Władze

 

RADA DECYZYJNA LGD „Zapilicze”

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

1.

Andrzej Oziębło

Przewodniczący

Publiczny

2.

Krzysztof Becz

Wiceprzewodniczący

Mieszkańcy

3.

Waldemar Greliak

Sekretarz

Gospodarczy

4.

Mieczysław Danielewicz

Członek

Publiczny

5.

Krzysztof Stykowski

Członek

Publiczny

6.

Marcin Kozdrach

Członek

Publiczny

7.

Wojciech Nowak

Członek

Publiczny

8.

Sławomir Kruśliński

Członek

Publiczny

9.

Marek Bielewski

Członek

Publiczny

10.

Karolina Wróblewska

Członek

Mieszkańcy

11.

Aldona Rylska

Członek

Społeczny

12.

Robert Strzelczyk

Członek

Gospodarczy

13.

Ilona Babut

Członek

Mieszkaniec

14.

Adam Świeczko

Członek

Gospodarczy

15.

Justyna Kokieć

Członek

Społeczny

 

Protokół I Rady Decyzyjnej
Protokół Komisji Weryfikacyjnej