Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Wyniki naboru

Protokół z IV posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 14.09.2017

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z IV posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze

Lista operacji mieszczących się w limicie i wybranych do dofinansowania

  • Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 5/2017, 6/2017

Ogłoszenie o wynikach naboru nr 6/2017

Ogłoszenie o wynikach naboru nr 5/2017

Protokół z III posiedzenia Rady Decycyjnej 

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z III posiedzenia Rady Decyzyjnej

  • Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 3/2016, 4/2016

 

W dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego 

w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. złożonych do naszego biura LGD ,, Zapilicze’’. W związku z limitem środków
w og
łoszonych naborach wszystkie ze złożonych projektów zostały skierowane do dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków z Posiedzenia Rady, które znajdują się poniżej:

Ogłoszenie 3/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Ogłoszenie 4/2016 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z II Posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z II Posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze

  • Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2016, 2/2016.

W dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. złożonych do naszego biura LGD ,, Zapilicze’’.
W związku z limitem środków w ogłoszonych naborach, nie wszystkie ze złożonych projektów zostały skierowane do dofinansowania. Część z nich trafiła na tzw. listę rezerwową. Podlegać one będą rozpatrzeniu, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego okaże się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach wskazanego limitu środków dla danego naboru.
Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków z Posiedzenia Rady, które znajdują się poniżej:
– 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej
– 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej
Protokół I Rady Decyzyjnej
Protokół Komisji Weryfikacyjnej