Zakończyliśmy konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Spotkania miały miejsce 23 sierpnia (Promna, Stromiec), 24 sierpnia (Radzanów, Wyśmierzyce) oraz 29 sierpnia 2022 r. (Stara Błotnica, Białobrzegi). Konsultacje prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak pozwoliły stwierdzić jakie … Czytaj dalej Zakończyliśmy konsultacje społeczne!