Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zakończyliśmy konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Spotkania miały miejsce 23 sierpnia (Promna, Stromiec), 24 sierpnia (Radzanów, Wyśmierzyce) oraz 29 sierpnia 2022 r. (Stara Błotnica, Białobrzegi). Konsultacje prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak pozwoliły stwierdzić jakie potrzeby mają mieszkańcy danego obszaru, odkryć jego mocne i słabe strony oraz ustalić jaki potencjał drzemie w danej gminie co będzie skutkowało stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w spotkaniach mieszkańcom, przedsiębiorcom, sołtysom, przedstawicielom urzędów gmin, organizacji społecznych tj. Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Sportowym, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, stowarzyszeniom, przedstawicielom szkół, przedszkoli, bibliotek za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że razem uda nam się stworzyć lepsze warunki do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu.