Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ankiety

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”

ANKIETA NR 1

ANKIETA NR 2