Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”
Wycieczka do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić kolejne zrealizowane działanie w ramach projektu współpracy pn. “Wspólnie i Oddolnie dla Mieszkańców Obszaru Strategii”, objętego działaniem 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 – “Przygotowanie i realizacja działań w…

Dożynki w Starej Błotnicy
Dożynki w Starej Błotnicy

Dożynki w Starej Błotnicy

W niedzielę 10 września wzięliśmy udział w Dożynkach gminnych w Starej Błotnicy, które były ważnym wydarzeniem upamiętniającym zbiory rolne i będącym podziękowaniem za urodzaj, a także umożliwieniem lokalnej społeczności spotkanie się i wspólne świętowanie. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą…

Wycieczka do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza Seniorów z powiatu białobrzeskiego (ukończony 60. rok życia) do udziału w bezpłatnej, jednodniowej wycieczce do Kazimierza Dolnego, która odbędzie się  w dniu 14 września 2023r. (czwartek). Organizator zapewnia przewodnika po atrakcjach i zabytkach jak również…

Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”
Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”

Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Powiatu Białobrzeskiego do udziału w konkursie kulinarnym pn. “Zapiliczańskie Smaki”, który odbędzie się podczas V Białobrzeskich Regat Kajakowych. Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z obszarem LGD, w szczególności na bazie…

Przyznanie dotacji dla LGD „Zapilicze”

Miło nam poinformować Państwa o kolejnej przyznanej przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Kwota 6500 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu…

Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”
Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”

Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”

Pragniemy poinformować mieszkańców naszego powiatu o inicjatywie, jaką jest organizacja letnich zajęć dla dzieci w wieku 7-15 lat przez Lokalną Grupę Działania “Zapilicze”.  Wśród proponowanych  zajęć znajdują się: Warsztaty:  teatralne, ceramiczne, taneczne, malarskie. Wycieczka : Słodka Zagroda (stadnina koni), Puszysta…

VII edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Mazowsza – zagrodowych producentów serów podpuszczkowych i kwasowych. Zasady Konkursu określa Regulamin. Konkurs,…

XVI edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą organizują XVI edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rolników z terenu Mazowsza, którzy: Głównym…

Lokalna Strategia Rozwoju została złożona!

Szanowni Państwo! chcieliśmy poinformować, że po wielu miesiącach ciężkiej i niezwykle intensywnej pracy złożyliśmy wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie . Z tego miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej nr 1/2023 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w…

Konsultacje dotyczące LSR na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi konsultacje mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).  Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce do przekazywania swoich pomysłów, potrzeb i oczekiwań w…

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości s składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin  składania wniosków:…

Zapraszamy na webinarium o rozwoju usług społecznych!

Czy już wiesz czym jest i jakie są założenia Regionalnego Plan Rozwoju i Deinstytucjonalizacji? Czy Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych to szansa dla JST?  Na jakie wsparcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej mogą liczyć organizacje pozarządowe i samorządy? Aby uzyskać odpowiedź na te…

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci! Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń…

Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji!

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest zmianą kwoty dofinansowania w ramach przedsięwzięcia…

Kolędy i pastorałki na góralską nutę
Kolędy i pastorałki na góralską nutę

Kolędy i pastorałki na góralską nutę

Zapraszamy na wyjątkowy, świąteczny koncert pn.” Kolędy i pastorałki na góralską nutę”, który odbędzie się w dniu 26 grudnia o godz. 18.00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach! Projekt „Kolędy i pastorałki na góralską nutę” powstał z inicjatywy dwóch…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej nr 4/2022 oraz Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nr 5/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest zwiększeniem budżetu w ramach poddziałania 19.3…

Ważna informacja dla wnioskodawców!

Drodzy Wnioskodawcy! Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w kontekście regulacji wynikających z ustawy dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają między innymi następujące ograniczenia:…

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR 5/2022 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020…

Zakończyliśmy konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Spotkania miały miejsce 23 sierpnia (Promna, Stromiec), 24 sierpnia (Radzanów, Wyśmierzyce) oraz 29 sierpnia 2022 r. (Stara Błotnica, Białobrzegi). Konsultacje prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak pozwoliły stwierdzić jakie…

Zaproszenie na konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza mieszkańców obszaru Powiatu Białobrzeskiego do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych…

Bezpłatne szkolenia on-line dla KGW

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju…

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Skierowany jest on do mieszkańców Mazowsza,…

Zaproszenie na spotkanie sieciujące

Fundacja Radomskie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Białobrzeskiego na spotkanie sieciujące w ramach projektu pn. “Radomskie PES! YES!” realizowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna nr 2/2022 i Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych – Podejmowanie działalności gospodarczej nr 3/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…

Ankieta

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” realizuje ważne badania ankietowe na temat jakości funkcjonowania całego stowarzyszenia oraz poziomu satysfakcji mieszkańców LGD każdej Gminy,…

OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości s składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2022 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata…