Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

„Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” ogłasza przedłużenie terminu naboru zgłoszeń do konkursu „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. 

Nowy termin przyjmowania zgłoszeń określono do dnia 25 października 2019 roku.
Konkurs „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” ma na celu przekazanie piękna i majestatu rzeki Pilicy o różnych porach roku, zaprezentowania jej form i zjawisk. Ukazania różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Dla osób, które zdobędą trzy pierwsze miejsca w konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przewidziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców wyróżnień.

Serdecznie zapraszamy do składania prac konkursowych wraz z metryczką w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

Regulamin konkursu

Metryczka pracy

 

 

 

            Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza młodzież w wieku 14-17 lat do udziału         w konkursie plastycznym pn. „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” mającym na celu przekazanie piękna i majestatu rzeki Pilicy o różnych porach roku, zaprezentowania jej form i zjawisk. Ukazania różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019r o godzinie 15:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu . Prace konkursowe wraz z metryczką pracy należy przesłać na adres siedziby LGD „Zapilicze”:

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

Dla zwycięzców przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY!

I MIEJSCE – TABLET

II MIEJSCE – KAMERA

III MIEJSCE – SŁUCHAWKI

7 WYRÓŻNIEŃ – GŁOŚNIKI