Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

            Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza młodzież w wieku 14-17 lat do udziału         w konkursie plastycznym pn. „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” mającym na celu przekazanie piękna i majestatu rzeki Pilicy o różnych porach roku, zaprezentowania jej form i zjawisk. Ukazania różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019r o godzinie 15:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu . Prace konkursowe wraz z metryczką pracy należy przesłać na adres siedziby LGD „Zapilicze”:

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

Dla zwycięzców przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY!

I MIEJSCE – TABLET

II MIEJSCE – KAMERA

III MIEJSCE – SŁUCHAWKI

7 WYRÓŻNIEŃ – GŁOŚNIKI