Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”
Zaproszenie na warsztaty!
Zaproszenie na warsztaty!

Zaproszenie na warsztaty!

Z przyjemnością informujemy o nadchodzących warsztatach z pisania projektów dotacyjnych „Od pomysłu do projektu” organizowanych w ramach projektu współpracy pn. „Wspólnie i Oddolnie dla mieszkańców Obszaru Strategii” . Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia nowych umiejętności pozyskiwania środków  za pośrednictwem Lokalnej…

Konsultacje – lokalne kryteria wyboru

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu do udziału w konsultacjach społecznych dot. kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Propozycje i uwagi do niżej zamieszczonych dokumentów…

Zaproszenie dla seniorów na Wieczór Kulturalny
Zaproszenie dla seniorów na Wieczór Kulturalny

Zaproszenie dla seniorów na Wieczór Kulturalny

Serdecznie zapraszamy seniorów z powiatu białobrzeskiego na niezapomniany Wieczór Kulturalny organizowany przez Lokalną Grupę Działania “Zapilicze”. Pragniemy zorganizować wyjątkowe wyjście na spektakl teatralny „Miłosna pułapka” wraz  z  poczęstunkiem. Co? Wieczór Kulturalny dla Seniorów – spektakl teatralny „Miłosna pułapka” Gdzie? Białobrzeskie…

Jubileusz 15-lecia LGD “Puszcza Kozienicka”
Jubileusz 15-lecia LGD “Puszcza Kozienicka”

Jubileusz 15-lecia LGD “Puszcza Kozienicka”

W piątek 9 lutego uczestniczyliśmy w uroczystości jubileuszu 15-lecia Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”, zorganizowanej w celu uczczenia nie tylko samego osiągnięcia tej ważnej rocznicy, lecz także doświadczenia i oddania wszystkich osób zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnej. To wydarzenie nie…

IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Polskie tradycje wielkanocne”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu: – specjały kuchni regionalnej, obejmujące dwa specjały kuchni regionalnej, jedną…

XVII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2023

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XVII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2023.  Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka…

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że konkurs na Lokalną Strategie Rozwoju Województwa Mazowieckiego został rozstrzygnięty. Spośród 30 złożonych wniosków o wybór LSR, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” uzyskała 83,52% i znajduje się…

“Nasze wspólne dobro”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” z przyjemnością informuje, że złożony wniosek na realizację zadania publicznego  do Zarządu Województwa Mazowieckiego  w obszarze „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Nasze wspólne dobro” został rozpatrzony pozytywnie a tym samym została…

Wycieczka do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić kolejne zrealizowane działanie w ramach projektu współpracy pn. “Wspólnie i Oddolnie dla Mieszkańców Obszaru Strategii”, objętego działaniem 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 – “Przygotowanie i realizacja działań w…

Dożynki w Starej Błotnicy
Dożynki w Starej Błotnicy

Dożynki w Starej Błotnicy

W niedzielę 10 września wzięliśmy udział w Dożynkach gminnych w Starej Błotnicy, które były ważnym wydarzeniem upamiętniającym zbiory rolne i będącym podziękowaniem za urodzaj, a także umożliwieniem lokalnej społeczności spotkanie się i wspólne świętowanie. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą…

Wycieczka do Kazimierza Dolnego
Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza Seniorów z powiatu białobrzeskiego (ukończony 60. rok życia) do udziału w bezpłatnej, jednodniowej wycieczce do Kazimierza Dolnego, która odbędzie się  w dniu 14 września 2023r. (czwartek). Organizator zapewnia przewodnika po atrakcjach i zabytkach jak również…

Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”
Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”

Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Powiatu Białobrzeskiego do udziału w konkursie kulinarnym pn. “Zapiliczańskie Smaki”, który odbędzie się podczas V Białobrzeskich Regat Kajakowych. Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z obszarem LGD, w szczególności na bazie…

Przyznanie dotacji dla LGD „Zapilicze”

Miło nam poinformować Państwa o kolejnej przyznanej przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Kwota 6500 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu…

Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”
Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”

Letnie zajęcia dla dzieci organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”

Pragniemy poinformować mieszkańców naszego powiatu o inicjatywie, jaką jest organizacja letnich zajęć dla dzieci w wieku 7-15 lat przez Lokalną Grupę Działania “Zapilicze”.  Wśród proponowanych  zajęć znajdują się: Warsztaty:  teatralne, ceramiczne, taneczne, malarskie. Wycieczka : Słodka Zagroda (stadnina koni), Puszysta…

VII edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Mazowsza – zagrodowych producentów serów podpuszczkowych i kwasowych. Zasady Konkursu określa Regulamin. Konkurs,…

XVI edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą organizują XVI edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rolników z terenu Mazowsza, którzy: Głównym…

Lokalna Strategia Rozwoju została złożona!

Szanowni Państwo! chcieliśmy poinformować, że po wielu miesiącach ciężkiej i niezwykle intensywnej pracy złożyliśmy wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie . Z tego miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej nr 1/2023 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w…

Konsultacje dotyczące LSR na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi konsultacje mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).  Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. gmin Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce do przekazywania swoich pomysłów, potrzeb i oczekiwań w…

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości s składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin  składania wniosków:…

Zapraszamy na webinarium o rozwoju usług społecznych!

Czy już wiesz czym jest i jakie są założenia Regionalnego Plan Rozwoju i Deinstytucjonalizacji? Czy Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych to szansa dla JST?  Na jakie wsparcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej mogą liczyć organizacje pozarządowe i samorządy? Aby uzyskać odpowiedź na te…

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci! Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń…

Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji!

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest zmianą kwoty dofinansowania w ramach przedsięwzięcia…

Kolędy i pastorałki na góralską nutę
Kolędy i pastorałki na góralską nutę

Kolędy i pastorałki na góralską nutę

Zapraszamy na wyjątkowy, świąteczny koncert pn.” Kolędy i pastorałki na góralską nutę”, który odbędzie się w dniu 26 grudnia o godz. 18.00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach! Projekt „Kolędy i pastorałki na góralską nutę” powstał z inicjatywy dwóch…