Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Aktualności

Wyniki konkursu plastycznego

31 października 2019 r. w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach miała miejsce wystawa prac malarskich będąca zwieńczeniem konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Konkurs był realizowany w ramach projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa”…

Drugi projekt grantowy rozliczony!

DRUGI PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY! Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Działania wspierające organizacje formalne…

Ogłoszenie o naborze NR 1/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAŻANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

NABÓR NR 4/2018/G

Uchwała-i-Załącznik-do-naboru-4-2018-G-Podnoszenie-świadomości-tożsamości-lokalnej i kompetencji-społecznych-mieszkańców Protokół-z-IX-posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-Lokalnej-Grupy-Działania-ZAPILICZE-z-dnia-8-października-2018r.-w-Białobrzegach Protokół Komisji Weryfikacyjnej z IX posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE z dnia 8 października 2018r    

OGŁOSZENIE NR 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G   Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAZANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR. Do dnia 16 kwietnia 2018 roku wpłynęło łącznie 87 wniosków aplikacyjnych dotyczących: Podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw…

Przypominamy o trwających naborach wniosków aplikacyjnych

Przypominamy o trwających naborach wniosków aplikacyjnych  dotyczących: – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub  kulturalnej –  Zachowania dziedzictwa lokalnego realizowany poprzez przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych       Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.zapilicze.pl pod…

Ogłoszenie NR 2/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Ogłoszenie NR 1/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Ogłoszenie o naborze NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów…