Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Wyniki naboru

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2023

Uchwała i załącznik do naboru 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z XX posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania “Zapilicze” z dnia 8 maja 2023 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XX posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze” z dnia 8 maja 2023r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 4/2022, 5/2022

Uchwała i załącznik do naboru 4/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Uchwała i załącznik do naboru 5/2022 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Uchwała i załącznik nr 2 do naboru 5/2022 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Protokół z XIX posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania “Zapilicze” z dnia 5 grudnia 2022 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XIX posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze” z dnia 5 grudnia 2022r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 2/2022, 3/2022

Uchwała i załącznik do naboru 2/2022 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Uchwała i załącznik do naboru 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 20 czerwca 2022 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XVIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE z dnia 20 czerwca 2022r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2022

Uchwała i załącznik do naboru 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z XVII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 24 lutego 2022 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XVII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE z dnia 24 lutego 2022r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 2/2021

Uchwała i załącznik do naboru 2/2021 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Uchwała i załącznik nr 2 do naboru 2/2021 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Protokół z XVI posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 11 stycznia 2022 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XVI posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 11 stycznia 2022r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2021

Uchwała i załącznik do naboru 1/2021 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Protokół z XV posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 10 września 2021 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XV posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 10 września 2021r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 2/2020, 3/2020

Uchwała i załącznik do naboru 2-2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Uchwała i załącznik nr 2 do naboru 2-2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Uchwała i załącznik do naboru 3-2020 Rozwój działalności gospodarczej

Uchwała i załącznik nr 2 do naboru 3-2020 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół z XIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 23 listopada 2020 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 23 listopada 2020r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2020

Uchwała i załącznik do naboru 1/2020 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Protokół z XII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 12 lutego 2020 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 12 lutego 2020r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2019, 2/2019

Uchwała i załącznik do naboru 1-2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Uchwała i załącznik do naboru 2-2019 Rozwój działalności gospodarczej

Uchwała i załącznik nr 2 do naboru 2-2019 Rozwój działalności gospodarczej

Protokół z XI posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 3 stycznia 2020 r. w Białobrzegach

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z XI posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 3 stycznia 2020r.

Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia NR 2/2018

Uchwała do naboru 2/2018 Zachowanie dziedzictwa

Załącznik do Uchwała do naboru 2/2018 Zachowanie dziedzictwa

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 5-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 4-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 3-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 2-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 1-5

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 6-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 5-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 4-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 3-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 2-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 1-6

Wyniki naboru wniosku w ramach

ogłoszenia NR 1/2018

Sprostowanie do Protokołu Komisji Weryfikacyjnej z VIII Posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018r

Sprostowanie-do-Protokołu-z-VIII-Posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-LGD-ZAPILICZE-w-dniu-25-czerwca-2018r

Uchwała i załącznik do naboru 1/2018 Infrastruktura Turystyczna

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 5-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 4-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 3-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 2-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 1-5

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 6-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 5-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 4-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 3-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 2-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 1-6

Wyniki naboru

Protokół z IV posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 14.09.2017

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z IV posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze

Lista operacji mieszczących się w limicie i wybranych do dofinansowania

  • Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 5/2017, 6/2017

Ogłoszenie o wynikach naboru nr 6/2017

Ogłoszenie o wynikach naboru nr 5/2017

Protokół z III posiedzenia Rady Decycyjnej 

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z III posiedzenia Rady Decyzyjnej

  • Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 3/2016, 4/2016

W dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego 

w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. złożonych do naszego biura LGD ,, Zapilicze’’. W związku z limitem środków
w og
łoszonych naborach wszystkie ze złożonych projektów zostały skierowane do dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków z Posiedzenia Rady, które znajdują się poniżej:

Ogłoszenie 3/2016 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Ogłoszenie 4/2016 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z II Posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z II Posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze

  • Wyniki naboru wniosków w ramach ogłoszenia 1/2016, 2/2016.

W dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. złożonych do naszego biura LGD ,, Zapilicze’’.
W związku z limitem środków w ogłoszonych naborach, nie wszystkie ze złożonych projektów zostały skierowane do dofinansowania. Część z nich trafiła na tzw. listę rezerwową. Podlegać one będą rozpatrzeniu, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego okaże się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach wskazanego limitu środków dla danego naboru.
Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi wniosków z Posiedzenia Rady, które znajdują się poniżej:
– 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej
– 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej
Protokół I Rady Decyzyjnej
Protokół Komisji Weryfikacyjnej