Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Projekty inne

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” z przyjemnością informuje, że złożony wniosek na realizację zadania publicznego  do Zarządu Województwa Mazowieckiego  w obszarze „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. Warsztaty dla młodszych i starszych- zakup wyposażenia dla LGD „Zapilicze” narzędziem integracji społecznej” został rozpatrzony pozytywnie a tym samym została podpisana stosowna umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą  Działania „Zapilicze”. Na powyższe zadanie pozyskano kwotę w wysokości  7 000 zł na zakup profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego Thermomix TM6 , Friend. Zakupiony sprzęt  będzie służył społeczności lokalnej, zwiększeniu  aktywizacji i integracji społecznej podczas organizacji warsztatów kulinarnych,  spotkań, pikników itp. Pierwszy warsztat już za nami!