Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Gmina Stromiec

STROMIEC
• Gmina wiejska
• Powierzchnia gminy: 156km2
• Liczba ludności gminy: 5946
• Sołectwa: 23
• Miejscowości: 44
• Gęstość zaludnienia: 38 os/km2
• Współczynnik feminizacji: 99,2
• Stopa bezrobocia: 15,8%

Gmina Stromiec położona w Dolinie Pilicy, na skraju dawnej Puszczy Stromieckiej, niedaleko Białobrzegów Radomskich. Zajmuje obszar 15 672 ha. Gminę zamieszkuje 5848 osób, w 33 wsiach w tym w samym Stromcu 937.Gmina ma charakter rolniczy. Znacząc w sferze produkcji jest drobna wytwórczość i handel. Bogactwem Gminy są lasy, które zajmują powierzchnię 38 % powierzchni gminy. Spośród atrakcji przyrodniczych należy wymienić rezerwat przyrody „Majdan” i „Starodrzew Dobieszyński”, pomnikowe dęby szypułkowe w wieku 200-500 lat. Przy Nadleśnictwie Dobieszyn wytyczono Ścieżkę przyrodniczo-leśną „Puszcza Stromiecka wczoraj-dzisiaj-jutro”, przez gminę Stromiec przebiegają dwa szlaki turystyczne. Do rejestru zabytków wpisane są: neogotycki kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (1900- 1905) w Stromcu, park w miejscowości Boże z XVIII w., rzeźba św Jana Nepomucena z XIX w. (kapliczka w Stromcu). Obiektem o charakterze zabytkowym jest również drewniany kościół parafialny w Dobieszynie. Zachodnia część gminy do drogi Piróg – Marianki, Stromiec – Boska Wola wchodzi w zasięg krajobrazu chronionego „Doliny Piliczki” i „Drzewiczki”, występuje też obszar chroniony Natura 2000. Obszar ten odznacza się dużymi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi, bogata flora, liczne gatunki ptaków, w tym ginące i zagrożone. Obszar ten został zaliczony do systemu ostoi ptaków o randze europejskiej. W tym pięknym obszarze położona jest miejscowość Biała Góra nad Pilicą z osiedlem domków letniskowych. Do zagospodarowania jest jeszcze około 300 działek z przeznaczeniem pod budownictwo rekreacyjne. Obok kolonii okazałych dacz zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy usytuowany na wysokiej nadrzecznej skarpie, z szeregiem kempingowych domków i szklanym okrąglakiem mieszczącym kawiarnię i restaurację. Krajobraz jest tu urzekający. Wokół las, a w dole Pilica u podnóża skarpy tworzy malownicze zakole.

Miejscowość Stromiec pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego i handlowego. W Stromcu swą siedzibę maja władze samorządowe Gminy. Urząd Gminy mieści się w budynku oddanym do użytku w 1992 r. w 750 rocznicę powstania osady Stromiec.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 szkół podstawowych: w Stromcu, Bobrku, Bożem, Dobieszynie i Podlesiu Dużym oraz Publiczne Gimnazjum w Stromcu. Obsługę finansową mieszkańcom gminy zapewnia Oddział Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Stromcu i jego filia w Dobieszynie. Działalność profilaktyczno-leczniczą prowadzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stromcu i Ośrodkiem Zdrowia w Dobieszynie

W Stromcu swoje siedziby mają również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy, Gminna Biblioteka Publiczna z kawiarenką internetowa, Stowarzyszenie „Stromiecczyzna” oraz Posterunek Policji.

Na terenie gminy znajdują się 3 parafie rzymskokatolickie- w Stromcu, Bożem i Dobieszynie, Wiejski Dom Kultury w Stromiecmkiej Woli, Nadleśnictwo Dobieszyn oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Stromcu, Bożem, Boskiej Woli, Podlesiu i Pirogu.