Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Projekt współpracy

Projekt współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany był pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem oraz Perła Jury. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję atrakcji turystycznych z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych.

Projekt współpracy po stronie LGD „Zapilicze” polegał na montażu 6 altan – miejsc odpoczynku turysty wyposażonych w stoły i ławki, z których korzystać może lokalna społeczność. Organizacji spływu kajakowego oraz zakupie gadżetów promocyjnych.

Organizacji konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” dla młodzieży w wieku szkolnym. Do biura LGD wpłynęło 25 przepięknych prac konkursowych. Komisja oceniła złożone prace oraz opracowała werdykt końcowy. Przy ocenie zwracano uwagę między innymi na zaangażowanie w wykonanie pracy, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, kształt), wrażliwość, estetykę prac. Zwycięzcom zostały przyznane atrakcyjne nagrody w postaci tableta, kamery i słuchawek. Jury wyróżniło również 7 prac – osoby wyróżnione zostały nagrodzone przenośnymi głośnikami. Wszyscy dostali pamiątkowe dyplomy.

Kwintesencją projektu było wydanie przewodnika turystycznego p.t. „Pilica – szlak wielu możliwości”, który był efektem partnerskiej współpracy w/w LGD-ów. Współautorem przewodnika był Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – Pan Adam Bolek. Publikacja zawiera nie tylko informacje na temat bogactwa kulturowego, architektonicznego i przyrodniczego powiatu białobrzeskiego, lecz przede wszystkim jest źródłem danych praktycznych, przydatnych nie tylko dla turystów, ale też mieszkańców. Przewodnik zawiera między innymi informacje na temat bazy noclegowej – w tym agroturystycznej i gastronomicznej, dostępnej infrastruktury turystycznej – w tym rekreacyjnej, szlaków turystycznych, przystanie wodne i pomosty, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i zabytki oraz informacje, dotyczące szlaku wodnego Pilicy. Bezpłatny egzemplarz przewodnika można otrzymać w biurze LGD „Zapilicze” oraz w poszczególnych gminach powiatu białobrzeskiego.