Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Nabory

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej – NR 1/2023

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NR 5/2022

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej – NR 4/2022

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej – NR 3/2022

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NR 2/2022

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej – NR 1/2022

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NR 2/2021

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NR 1/2021

Ogłoszenie o naborze z zakresu Rozwoju działalności gospodarczej – NR 3/2020

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej – NR 2/2020

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – NR 1/2020

Ogłoszenie o naborze z zakresu Rozwoju działalności gospodarczej – NR 2/2019

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej – NR1/2019

Ogłoszenie o naborze z zakresu Kultywowanie i promocja kultury i tradycji – NR2/2018

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – NR1/2018

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – NR7/2017

Ogłoszenie o naborze z zakresu Rozwoju działalności gospodarczej – NR6/2017

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej -NR5/2017

Ogłoszenie o naborze z zakresu Kultywowanie i promocja kultury i tradycji – NR4/2016

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – NR3/2016

Ogłoszenie o naborze z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej – NR2/2016

Ogłoszenie o naborze z zakresu Podejmowania działalności – NR1/2016