Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” informuje, że w ramach pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 utworzyło zespół złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, jst, przedsiębiorców oraz mieszkańców mający na celu partycypacyjne podejście przy opracowaniu w/w dokumentu.