Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Gmina Wyśmierzyce

WYŚMIERZYCE
• Gmina miejsko-wiejska
• Wyśmierzyce miasto, liczba ludności: 879
• Powierzchnia gminy: 104km2
• Liczba ludności gminy: 2965
• Sołectwa: 12
• Miejscowości: 21
• Gęstość zaludnienia: 28 os/km2
• Współczynnik feminizacji: 92,5
• Stopa bezrobocia: 13,0%

Miasto i Gmina Wyśmierzyce położone jest w zachodniej części powiatu białobrzeskiego, w subregionie radomskim w dolinie rzeki Pilicy. Znajduje się na skraju Równiny Radomskiej i Doliny Białobrzeskiej, którą stanowi odcinek doliny rzeki Pilicy o długości około 65km pomiędzy Białobrzegami a Tomaszowem Mazowieckim.

Teren, na którym położona jest gmina, posiada charakter nizinny odznaczający się urozmaiconym krajobrazem. Przeważają obszary płaskie oraz lekko faliste równiny. Gmina jest uboga w surowce mineralne.

Ogólna powierzchnia Miasta i Gminy Wyśmierzyce wynosi około 10431 ha, co stanowi 16,3% całej powierzchni powiatu białobrzeskiego . Miasto i Gminę Wyśmierzyce zamieszkuje ok. 3000 osób. W skład administracyjny gminy wiejsko-miejskiej wchodzi 12 sołectw: Grzmiąca, Jabłonna, Korzeń-Klamy, Kostrzyn, Kozłów-Kiedrzyn, Kożuchów, Olszowa, Paprotno, Redlin-Wólka, Romanów, Ulaski Grzmiąckie, Witaszyn.