Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Władze

ZARZĄD LGD „ZAPILICZE”

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Iwona Śliwa Prezes

2.

Irmina Maciąg

Wiceprezes

3.

Agnieszka Bereznowska

Wiceprezes

4.

Agnieszka Pośnik Kamińska

Skarbnik

5.

Urszula Kucharczyk

Członek

6. Adam Bolek

Członek

Komisja Rewizyjna LGD „Zapilicze”

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Teresa Gołębiowska

Przewodnicząca

2.

Ireneusz Gumowski

Wiceprzewodniczący

3.

Włodzimierz Jabłoński

Członek


RADA DECYZYJNA LGD „Zapilicze”

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

1.

Mieczysław Danielewicz

Przewodniczący

Publiczny

2.

Krzysztof Becz Wiceprzewodniczący

Mieszkańcy

3.

Waldemar Greliak Sekretarz

Gospodarczy

4.

Sylwester Korgul Członek

Publiczny

5.

Krzysztof Stykowski Członek

Publiczny

6.

Marcin Kozdrach Członek

Publiczny

7.

Wojciech Nowak Członek

Publiczny

8.

Sławomir Kruśliński Członek

Publiczny

9.

Wojciech Sępioł Członek

Publiczny

10.

Karolina Wróblewska Członek

Mieszkańcy

11.

Aldona Rylska Członek

Społeczny

12.

Robert Strzelczyk Członek

Gospodarczy

13.

Ilona Babut Członek

Mieszkaniec

14. Adam Świeczko Członek

Gospodarczy

15. Justyna Kokieć Członek

Społeczny

Protokół I Rady Decyzyjnej
Protokół Komisji Weryfikacyjnej