Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Władze

ZARZĄD LGD „ZAPILICZE”

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Iwona Śliwa Prezes
2. Irmina Maciąg Wiceprezes
3. Krzysztof Becz Wiceprezes
4. Zofia Jabłońska Członek
5. Urszula Kucharczyk Skarbnik
6. Adam Bolek Członek

KOMISJA REWIZYJNA LGD „ZAPILICZE”

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Teresa Gołębiowska Przewodnicząca
2. Ireneusz Gumowski Wiceprzewodniczący
3. Włodzimierz Jabłoński Członek
RADA DECYZYJNA LGD „Zapilicze”

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

1.

Mieczysław Danielewicz

Przewodniczący

Publiczny

2.

Karolina Maliszewska Wiceprzewodniczący

Mieszkaniec

3.

Waldemar Greliak Sekretarz

Gospodarczy

4.

Sylwester Korgul Członek

Publiczny

5.

Krzysztof Stykowski Członek

Publiczny

6.

Marcin Kozdrach Członek

Publiczny

7.

Wojciech Nowak Członek

Publiczny

8.

Sławomir Kruśliński Członek

Publiczny

9.

Wojciech Sępioł Członek

Publiczny

10.

Dorota Bielińska Członek

Mieszkaniec

11.

Aldona Rylska Członek

Gospodarczy

12.

Mariusz Barszcz Członek

Społeczny

13.

Ilona Babut Członek

Mieszkaniec

14. Adam Świeczko Członek

Gospodarczy

15. Grażyna Kujawiak Członek

Mieszkaniec