Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacje o konkursie na wybór LSR

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania w latach 2023-2027.

Wnioski można składać od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego:

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/konkurs-na-wybor-lsr.html