Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Obszar Działania

WYKAZ GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD LGD

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” będzie wdrażała założenia LSR na terenie 6 gmin powiatu białobrzeskiego. W skład obszarowy weszły gminy miejsko – wiejskie: Białobrzegi i Wyśmierzyce oraz gminy wiejskie: Radzanów, Promna, Stara Błotnica i Stromiec. Jest to cały powiat białobrzeski.

Powiat białobrzeski położony jest w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy z powiatami: grójeckim, kozienieckim, radomskim i przysuskim. Teren powiatu obejmuje swoim zasięgiem większość historycznych obszarów tzw. Zapilicza, regionu stanowiącego niegdyś pogranicze wielkich dzielnic Polski: Mazowsza i Małopolski. W skład powiatu białobrzeskiego wchodzi 6 gmin: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wyśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Stara Błotnica oraz gmina Stromiec. Na obszarze 639 km2 zamieszkuje 34.545 tys. ludności.

Siedzibą i centrum gospodarczym oraz kulturowym jest miasto Białobrzegi. Znajdują się tutaj jednostki niezbędne do funkcjonowania Powiatu takie jak: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, KRUS, PZU, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

Do placówek szkolnych prowadzonych przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego zaliczamy – Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Łącznie w tych placówkach uczy się 1337 uczniów.

Region charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi, do których należy zaliczyć nieskażoną przyrodę, czyste powietrze, wody i lasy z cennymi drzewostanami. Te najcenniejsze chronione są w rezerwatach przyrody: „Majdan”, „Starodrzew Dobieszyński” oraz „Sokół”. Niewątpliwy urok ziemi białobrzeskiej wynika z zachowanego niemal w niezmienionym kształcie krajobrazu nieuregulowanej rzeki Pilicy.

W lipcu 2003 roku został otwarta obwodnica Białobrzegów. Na zaawansowanym etapie jest projektowanie budowy dodatkowej nitki drogi krajowej nr 7 na odcinkach Grójec – Białobrzegi – Radom. Na skutek tej inwestycji trasa nr 7 na odcinku Warszawa – Białobrzegi stanie się drogą ekspresową.

Odwiedzając powiat białobrzeski warto zobaczyć zabytki architektury takie jak: Sanktuarium Matki Boskiej w Starej Błotnicy z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkim, drewniane XVII – wieczne kościółki w Jasionnej, Bukównie i Kaszowie. Niedaleko Białobrzegów w Suchej znajduje się zabytkowy park na który składają się dwa pałace i okazały starodrzew. Warto również zobaczyć żelbetonowy most na rzece Pilicy, który jest wizytówką miasta.

mapkapowiat