Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Deklaracje o przystąpieniu do LGD “Zapilicze”

Deklaracje członkowska dla osób fizycznych docx / pdf

Deklaracja członkowska dla osób prawnych docx / pdf