Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Gmina Radzanów

RADZANÓW
• Gmina wiejska
• Powierzchnia gminy: 83 km
• Liczba ludności gminy: 3897
• Sołectwa: 17
• Miejscowości: 26
• Gęstość zaludnienia: 47 os/km2
• Współczynnik feminizacji: 100,6
• Stopa bezrobocia: 13,6%

Gmina Radzanów położona jest w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie białobrzeskim. Graniczy: od północy z Gminą Wyśmierzyce i Miastem i Gminą Białobrzegi, od wschodu z Gminą Stara Błotnica, od północy z Gminą Przytyk, od południowego zachodu z Gminą Potworów. Powierzchnia ogólna gminy Radzanów wynosi 84 km2 i podzielona jest na 18 sołectw. Gminę zamieszkuje 4023 mieszkańców (stan na 31.12.2005 roku wg Urzędu Gminy Radzanów). Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km2 wynosi 50 osób, przy średniej gęstości zaludnienia powiatu białobrzeskiego – 53 osoby/km2 i województwa mazowieckiego – 144 osoby/km2.

Gmina jest obszarem zrównoważonego rozwoju demograficznego: dodatni i zwiększający się przyrost naturalny (wskaźnik jeden z wyższych w gminach subregionu radomskiego). Na obszarze gminy ludność rozłożona jest w miarę równomiernie, zaznacza się jednak tendencja wzrostu liczby mieszkańców w miejscowościach będących w zasięgu bezpośredniej obsługi i oddziaływania trasy ekspresowej nr 7 (sołectwa Błeszno, Branica, Bukówno, Czarnocin, Grotki, Kadłubska Wola, Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść, Podlesie, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Smardzew, Zacharzów, Żydy, Śliwiny).