Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji!

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.

Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i maksymalnie 150 tys. zł. Do udziału w programie uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa mazowieckiego. Jedna gmina może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod LINKIEM