Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” organizuje w dniu 7 maja 2021r. o godz. 10:00 szkolenie online, na którym to zostanie omówiony obowiązujący wzór wniosku o rozliczenie grantów – najczęściej popełniane błędy, zasady rozliczania projektów grantowych oraz znakowania przedmiotów zgodnie…

Festiwal KGW Polska od kuchni

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.   Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział…

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. Konkurs zaplanowany został z myślą o jak…

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu…

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 10 marca 2020 roku, o godzinie 11:00 w Biurze LGD odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poinformowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Na spotkaniu zostanie omówiony obowiązujący wzór wniosku o przyznanie pomocy…

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach…

Święto plonów 2019

Gmina Radzanów w 2019 r.  zrealizowała operacji pn. „Święto Plonów 2019” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Operacja „Święto Plonów 2019” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej…

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zaprasza Pracowników, Członków Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu LGD “Zapilicze” na szkolenie dot. “Zaangażowania społeczności lokalnej w realizację LSR”. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Zakładzie…

Wyniki konkursu plastycznego

31 października 2019 r. w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach miała miejsce wystawa prac malarskich będąca zwieńczeniem konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Konkurs był realizowany w ramach projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa”…

Drugi projekt grantowy rozliczony!

DRUGI PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY! Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Działania wspierające organizacje formalne…