Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2020 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2020 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 10 marca 2020 roku, o godzinie 11:00 w Biurze LGD odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poinformowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Na spotkaniu zostanie omówiony obowiązujący wzór wniosku o przyznanie pomocy…

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach…

Święto plonów 2019

Gmina Radzanów w 2019 r.  zrealizowała operacji pn. „Święto Plonów 2019” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Operacja „Święto Plonów 2019” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej…

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zaprasza Pracowników, Członków Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu LGD „Zapilicze” na szkolenie dot. „Zaangażowania społeczności lokalnej w realizację LSR”. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Zakładzie…

Wyniki konkursu plastycznego

31 października 2019 r. w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach miała miejsce wystawa prac malarskich będąca zwieńczeniem konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Konkurs był realizowany w ramach projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa”…

Drugi projekt grantowy rozliczony!

DRUGI PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY! Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Działania wspierające organizacje formalne…

Ogłoszenie o naborze NR 1/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAŻANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

NABÓR NR 4/2018/G

Uchwała-i-Załącznik-do-naboru-4-2018-G-Podnoszenie-świadomości-tożsamości-lokalnej i kompetencji-społecznych-mieszkańców Protokół-z-IX-posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-Lokalnej-Grupy-Działania-ZAPILICZE-z-dnia-8-października-2018r.-w-Białobrzegach Protokół Komisji Weryfikacyjnej z IX posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE z dnia 8 października 2018r    

OGŁOSZENIE NR 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G   Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju…