Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

NABÓR NR 2/2018/G

Protokół z VII posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 23.05.2018 R. 1-6

Protokół z VII posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 23.05.2018 R. 2-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze z dnia 23 maja 2018 r. 3-5

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze z dnia 23 maja 2018 r. 5-5

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze z dnia 23 maja 2018 r. 2-5

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy – Uchwała nr VII-88-18; 2-2

Lista operacji wybranych do dofinasowania i mieszczących się w limicie – Uchwała nr VII-89-18; 2-2

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze z dnia 23 maja 2018 r. 1-5

Lista operacji wybranych do dofinasowania i mieszczących się w limicie – Uchwała nr VII-89-18; 1-2

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy – Uchwała nr VII-88-18; 1-2

Protokół z VII posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 23.05.2018 R. 3-6

Protokół z VII posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 23.05.2018 R. 5-6

Protokół z VII posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 23.05.2018 R. 6-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Zapilicze z dnia 23 maja 2018 r. 4-5

Protokół z VII posiedzenia Rady Decycyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze z dnia 23.05.2018 R. 4-6