Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

NABÓR NR 3/2018/G

Uchwała nr VIII-114-18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie

Uchwała nr VIII-113-18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy 2-2

Uchwała nr VIII-113-18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy 1-2

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 5-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 4-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 3-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 2-5

Protokół z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Zapilicze w dniu 25 czerwca 2018 r. w Białobrzegach 1-5

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 6-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 5-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 4-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 3-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 2-6

Protokół Komisji Weryfikacyjnej z VIII posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE w dniu 25 czerwca 2018 r. 1-6