Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Wyniki konsultacji społecznych

W związku z zakończeniem ogłoszonych przez LGD konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 – do dnia 23 stycznia 2023r. do godziny 15:00 do Biura LGD nie wpłynęły żadne uwagi do aktualizacji LSR.

Zarząd LGD „Zapilicze” Uchwałą nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. postanawia zaktualizować i zatwierdzić Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą kwoty wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych dla operacji z zakresu Podejmowania  działalności gospodarczej z dotychczasowej kwoty 60 000,00 zł na 100 000,00 zł.