Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zapraszamy na webinarium o rozwoju usług społecznych!

Czy już wiesz czym jest i jakie są założenia Regionalnego Plan Rozwoju i Deinstytucjonalizacji?

Czy Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych to szansa dla JST? 

Na jakie wsparcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej mogą liczyć organizacje pozarządowe i samorządy?

Aby uzyskać odpowiedź na te i wiele innych pytań, zapraszamy już w najbliższy czwartek, 16 marca 2023 roku o godz. 10:00 na bezpłatny webinar z pracownikami i ekspertami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Link do rejestracji dla uczestników -> https://mowes.clickmeeting.com/rozwoj-uslug-spolecznych/register