Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Księga Wizualizacji PROW 2014-2020

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa Księga wizualizacji znaku
PROW 2014-2020 zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta
w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020!
Zarówno Księgę wizualizacji jak i logo: Unii Europejskiej, LEADER, PROW znajdziecie państwo pod tym linkiem .