Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Przypominamy o trwających naborach wniosków aplikacyjnych

Przypominamy o trwających naborach wniosków aplikacyjnych  dotyczących:

– Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub  kulturalnej

–  Zachowania dziedzictwa lokalnego realizowany poprzez przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych      

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.zapilicze.pl pod linkiem:

https://zapilicze.pl/ogloszenie-nr-22018-2/

https://zapilicze.pl/ogloszenie-nr-22018/

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD „Zapilicze” od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.