Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Punkt konsultacyjny dot. przygotowania nowej LSR na lata 2016-2022

Chcesz mieć wpływ na opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Zapilicze” na lata 2016-2022?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” zaprasza do punktu konsultacyjnego dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, który czynny jest od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00 – 15:00 w biurze Stowarzyszenia (ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi).

W związku z prowadzonymi przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze” pracami nad określeniem  kluczowych kierunków rozwoju obszaru powiatu białobrzeskiego na nowy okres programowania 2014-2020, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie ma charakter anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie nowych celów i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju, zapewniających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

 

Wypełnioną ankietę  prosimy  w dowolny sposób ( osobiście, pocztą lub na email lgdzapilicze@poczta.onet.eu ) dostarczyć do biura LGD „Zapilicze”

Ankieta