Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Święto plonów 2019

Gmina Radzanów w 2019 r.  zrealizowała operacji pn. „Święto Plonów 2019” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Operacja „Święto Plonów 2019” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji na terenie gminy Radzanów. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa zadania:                                                            1. wakacyjne warsztaty plastyczne z historią w tle – dla 20 dzieci, które obejmowały m.in. malowanie pejzaży, martwej natury, portrety i autoportrety, wycinanie na filcu, wyplatanie ozdób z wikliny, bibułkowe kwiaty i bukiety oraz modelarstwo z wykorzystaniem surowców wtórnych. W  ramach projektu przeprowadzono również konkurs prac plastycznych;

2.  impreza plenerowa dla mieszkańców w dniu 26 sierpnia 2019 r. na Rynku w Radzanowie. Święto plonów obfitowało w liczne wystawy plonów i wieńców dożynkowych, stoiska informacyjno-doradcze z zakresu ubezpieczeń – UNIQA, z zakresu pozyskiwania funduszy na rozwój i modernizację – LGD „Zapilicze”, MODR, KRUS i konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne dzieci ze szkół w strojach regionalnych, występy zespołów muzycznych i kapeli ludowej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyły w niej całe rodziny, a najwytrwalsi tańczyli pod gołym niebem aż do północy. Program imprezy nawiązywał do dawnych dożynek, które nadal tkwią w świadomości ludności wiejskiej, a zwłaszcza jej starszych mieszkańców.

W trakcie naboru i przygotowania wniosku o dofinansowanie działań oraz ich realizacji Gmina korzysta z pomocy LGD Zapilicze. Informacje dla beneficjentów i aktualności o działalności Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” można znaleźć pod adresem:  www.zapilicze.pl