Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Planowane działania na 2024r.

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027 pełni istotną funkcję w kształtowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w zakresie:

 • rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenia dostępu usług dla ludności,
 • włączenia i aktywizacji seniorów ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji,
 • wspierania inicjatyw partnerskich,
 • zachowania dziedzictwa lokalnego Zapilicza,
 • wsparcia opracowania koncepcji inteligentnych wsi,
 • rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym gospodarstw agroturystycznych
  i zagród edukacyjnych,
 • podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej – zagród edukacyjnych.

Kluczowym elementem strategii są fundusze, które LGD pozyskało na potrzeby nadchodzących naborów, i które stanowią okazję dla lokalnych społeczności do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z rozwojem obszaru Powiatu Białobrzeskiego.

Istotnym elementem zasad pozyskiwania środków jest zapewnienie spójności projektów z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Proces pozyskiwania środków w ramach PS WPR na lata 2023-2027 wymaga skrupulatności oraz odpowiedniego przygotowania projektów dlatego LGD „Zapilicze” oferuje wsparcie w zakresie doradztwa na etapie realizacji projektów.

Informujemy, że w drugiej połowie 2024 roku planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach PS WPR na lata 2023-2027. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów:

 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności
  Termin: listopad
  Rodzaj operacji: konkurs;
  Kto może się ubiegać: JST, organizacje pozarządowe;
  Przewidywany budżet: 140 000 euro.
 2. Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25 roku życia lub w niekorzystnej sytuacji
  Termin: grudzień
  Rodzaj operacji: konkurs;
  Kto może się ubiegać: JST, organizacje pozarządowe;
  Przewidywany budżet: 120 000 euro.