Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Wycieczka w Bieszczady

W dniach 24-26 maja 2024 roku, w ramach projektu współpracy „Wspólnie i Oddolnie dla Mieszkańców Obszaru Strategii”, odbył się wyjazd studyjny w Bieszczady. Uczestnikami byli lokalni liderzy oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji z terenu LGD „Zapilicze” i LGD „Wszyscy Razem”.

Głównym celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk stosowanych w malowniczym regionie Bieszczad. Wizyta ta była nie tylko inspirującym doświadczeniem, ale także okazją do interesujących spotkań i rozmów, między innymi z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy mieli również możliwość odkrywania malowniczych zakątków, poznawania lokalnej kultury, tradycji oraz regionalnych produktów.

Serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas.