Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja dla Beneficjentów – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Beneficjenci!

W związku z licznymi zapytaniami i problemami przy wypełnieniu załącznika nr B.VII Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej prawidłowo wypełniony w/w załącznik.

Załącznik B.VII

Po wypełnieniu stosownych pól (pogrubiona czcionka), reszta danych uzupełni się automatycznie.