Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Interpretacja VATu

Uwaga wnioskodawcy !

Przypominamy wszystkim podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”, którzy ubiegają się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, iż powinni wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz.613, z późn. zm.) w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację
w przypadku operacji:

a) realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną,
b) wieloetapowych – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność pośrednią.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkową interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

Poniżej link do strony gdzie znajdują się wnioski:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/kip/interpretacje-indywidualne-informacje-praktyczne