Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zestawienia dotyczącego obliczenia dostępnych kwot w euro na poszczególne przedsięwzięcia w LSR oraz Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez Lokalne Grupy Działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (176 579,53 euro). Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 8 lutego 2021 r. do godziny 15.00 do biura LGD „Zapilicze”, ul. Plac Zygmunta Starego 9,

26-800 Białobrzegi lub elektronicznie na adres: lgdzapilicze@poczta.onet.eu (w tytule prosimy wpisać: KONSULTACJE LSR).

Poniżej przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Formularz uwag do aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju