Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR.

Prezentowana zmiana podyktowana jest zmianą kwoty dofinansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych dla operacji z zakresu Podejmowania  działalności gospodarczej. Główna zmiana dotyczy wysokości wsparcia na premię oraz planu działania wskazującego zwiększenie poszczególnych wskaźników produktu.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 26 października 2022 r. do godziny 15.00 do biura LGD „Zapilicze”, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub elektronicznie na adres: lgdzapilicze@poczta.onet.eu (w tytule prosimy wpisać: KONSULTACJE LSR).

Poniżej przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Formularz uwag do aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju