Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Pierwszy Projekt Grantowy rozliczony

PIERWSZY PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Zachowajmy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny” w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

W naborze wzięło udział 10 Grantobiorców, czego efektem było doposażenie 6 podmiotów działających w sferze kultury, wydanie 3 publikacji tj.: „W klatce”, „Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego. Przewodnik archeologiczny” i publikacji mapy powiatu białobrzeskiego oraz wyremontowanie i wyrestaurowanie zabytkowego grobowca rodziny Bagniewskich znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Stromcu.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 85 000,00 zł. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 70 295,00 zł.

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych i zachęcamy do dalszej współpracy.