Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

“Nasze wspólne dobro”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” z przyjemnością informuje, że złożony wniosek na realizację zadania publicznego  do Zarządu Województwa Mazowieckiego  w obszarze „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. Nasze wspólne dobro” został rozpatrzony pozytywnie a tym samym została podpisana stosowna umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą  Działania „Zapilicze”. Na powyższe zadanie pozyskano kwotę w wysokości  6 500 zł na zakup automatycznego ekspresu do kawy oraz laptopa. Zakupiony sprzęt  będzie służył społeczności lokalnej, zwiększeniu aktywizacji i integracji społecznej podczas organizacji szkoleń warsztatów, spotkań aktywizacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków na realizację różnych przedsięwzięć dla organizacji pozarządowych.