Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

ZAPILICZE ZAPRASZA

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 10 października 2018 roku, o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poinformowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach przygotowania wniosków aplikacyjnych. Na spotkaniu zostanie omówiony obowiązujący wzór wniosku o przyznanie pomocy dotyczący projektów grantowych, wniosków o płatność, zasady rozliczania projektów grantowych oraz znakowania przedmiotów zgodnie z obowiązującą księgą wizualizacji PROW 2014-2020.

            Serdecznie zapraszamy mieszkańców z terenu działania LGD „Zapilicze”, potencjalnych beneficjentów, organizacje pozarządowe jak również osoby zainteresowane działalnością LGD.