Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na spotkanie sieciujące

Fundacja Radomskie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Białobrzeskiego na spotkanie sieciujące w ramach projektu pn. “Radomskie PES! YES!” realizowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2022 r. o godzinie 17:00 w Białobrzegach w Białobrzeskim Centrum Kultury ul. Kościelna 31.

Spotkanie ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy, nawiązywania współpracy, jak również wypracowywania wspólnych stanowisk, czy też diagnozowania aktualnych potrzeb społecznych.

Celem projektu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, który planujemy realizować poprzez
wzmocnienie współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) a Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Projekt jest realizowany na terenie subregionu radomskiego tj. miasto Radom, powiaty:
radomski, szydłowiecki, kozienicki, przysuski, białobrzeski, lipski, zwoleński.

Na potwierdzenie swojej obecności czekamy do 19 lipca pod adresem mailowym:
projekty.fundacjaradomskie@gmail.com
Po więcej informacji zapraszamy na naszego fanpage’a na Facebook’u: Radomskie PES? YES

Więcej informacji TUTAJ