Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej nr 4/2022 oraz Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nr 5/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

1 grudnia 2022r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
 3. Wybór komisji weryfikacyjnej i protokolanta posiedzenia;
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 4/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej;
 5. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 4/2022 oraz Lokalną Strategią Rozwoju w tym PROW 2014-2020 – Podjęcie Uchwały;
 6. Przedstawienie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie Uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania na podstawie oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Nabór nr 4/2022;
 7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 5/2022 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna;
 8. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 5/2022 oraz Lokalną Strategią Rozwoju w tym PROW 2014-2020 – Podjęcie Uchwały;
 9. Przedstawienie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie Uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania na podstawie oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Nabór 5/2022;
 10. Rozpatrzenie wniosku nr V/P/04/22 w sprawie możliwości zmian w umowie o przyznaniu pomocy – Podjęcie Uchwały
 11. Wolne głosy, wnioski, zapytania;
 12. Zamknięcie posiedzenia.