Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących:

– Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nabór nr 1/2018,

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego nabór nr 2/2018

– Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne na straży dziedzictwa kulturowego Zapilicza -projekt grantowy nabór nr 3/2018/G

o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu

25 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków aplikacyjnych dotyczących naboru nr 1/2018;2/2018;3/2018/G
  5. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2018;2/2018;3/2018/G o naborze wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w tym z PROW 2014-2020 – podjęcie uchwał
  6. Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania
  7. Podjęcie uchwał dotyczących poszczególnych wniosków aplikacyjnych
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania