Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku

Informujemy, że w dniu 23 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Nowa instrukcja do pobrania  – 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html