Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ankieta monitorująca poziom zainteresowania działania LGD

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zwraca się z prośbą o wypełnienie Ankiety monitorującej dotyczącej badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.

Informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”.

LINK DO ANKIETY:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=23def2d8&&b=a52e1358c&&c=a124aa72