Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ankieta

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” realizuje ważne badania ankietowe na temat jakości funkcjonowania całego stowarzyszenia oraz poziomu satysfakcji mieszkańców LGD każdej Gminy, tym samym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższych ankiet.

Wyniki ankiet posłużą poprawie funkcjonowania LGD oraz przygotowaniu raportu końcowego prezentującego wyniki badania ewaluacyjnego LGD a Państwa indywidualne odpowiedzi będą traktowane poufnie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości czekamy na informację pod adresem lgdzapilicze@poczta.onet.eu lub telefonem +48 613 23 59.

Ankiety można rozpocząć uruchamiając poniższe linki:

Ankieta funkcjonowania LGD:

-> LINK

Poziom satysfakcji mieszkańców LGD Zapilicze:

  1. Gmina Białobrzegi
  2. Gmina Promna
  3. Gmina Radzanów
  4. Gmina Stara Błotnica
  5. Gmina Stromiec
  6. Gmina Wyśmierzyce

Dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!