Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Bezpłatne Szkolenia dla Przedsiębiorców Powiatu Białobrzeskiego

Bezpłatne Szkolenia dla Przedsiębiorców Powiatu Białobrzeskiego

Serdecznie zapraszamy na


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z  MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE W RAMACH PROJEKTU 
„RADOMSKA AKADEMIA ROZWOJU REGIONALNEGO”

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na  bezpłatne szkolenia  z możliwości ubiegania się o dofinansowanie  z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenia odbędą się  w dniu 18 sierpnia o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9. Szkolenia są organizowane przez Fundację Pro Civitas Bono oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach projektu „Radomska Akademia Rozwoju Regionalnego”.

Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Program szkoleń jest bardzo różnorodny i atrakcyjny. Po raz pierwszy beneficjenci będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania o fundusze z UE także z programów krajowych – takich jak  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wiedzę na temat instrumentów zwrotnych, takich jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, a także dowiedzą się, jak pozyskać  środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie :  www.pcbfundacja.org oraz pod numerem tel.  799 200 599.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: osie priorytetowe, typy projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków, zasady aplikowania, harmonogram naboru wniosków na rok 2015.

9:00 – 10:00      Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego – założenia  i możliwości wykorzystania; Założenia Strategii Makroregionu Polski   Centralnej
10:00 – 12:00    Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Ćwiczenia, pytania

12.00 – 12. 20     przerwa
12:20 – 13:20    Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z programów krajowych:

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ćwiczenia, pytania

13:20 – 14:00    Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą

  • Inicjatywa JEREMIE
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Program „Wsparcie w starcie”

14:00 – 14:30     Instrumenty zwrotne i poręczeniowe
14:30 – 15:00    Ogólne informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014‑2020