Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 

 Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wspólnie przygotujemy Lokalną Strategię Rozwoju

dla obszaru działanie LGD “Zapilicze” na lata 2015-2020

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Białobrzegi, Stromiec, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Promna.

Strategia będzie obejmowała lata 2015-2020.

Zapraszamy mieszkańców naszego terenu do udziału w zidentyfikowaniu najważniejszych problemów i wyznaczeniu głównych kierunków rozwoju obszaru dla którego budujemy LSR.

Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców
i licznej reprezentacji podmiotów obszaru.

Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie Państwa  poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić ankietę i wysłać ją:

 

faxem pod nr : 48 613 23 59

e-mailem na adres : lgdzapilicze@poczta.onet.eu

 pocztą na adres : Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

 Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach

Zarząd LGD „Zapilicze”

 Ankieta do pobrania

Ankieta dla mieszkańców powiatu białobrzeskiego

Ankieta dla młodzieży

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Ankieta dla przedsiębiorców