Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Czwarty projekt grantowy rozliczony!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła czwarty projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej – kluczem do sukcesu” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W naborze wzięło udział 3 Grantobiorców, czego efektem było przeprowadzenie 10 spotkań warsztatowo-edukacyjnych, dzięki którym swoje umiejętności podniosło 167 osób.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 50 000,00 zł. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 49 900,00 zł.

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych i zachęcamy do dalszej współpracy.