Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza:

Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500:

– Podejmowanie działalności gospodarczej

– Rozwijanie działalności gospodarczej

Miejsce konsultacji:

Biuro LGD „Zapilicze”

Ul. Plac Zygmunta Starego 9; 26-800 Białobrzegi

Tel. 48-613-23-59

Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie się na spotkanie pod nr tel. 48-613-23-59.

Doradztwo punktowane w ramach kryteriów wyboru operacji rozumiane jest jako doradztwo osobiste w biurze LGD, co musi być poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych.

Doradcy nie wypełniają dokumentacji aplikacyjnej za wnioskodawcę.

Osoby korzystające z doradztwa zobowiązane są do wypełniania ankiet oceny doradztwa.